"Cảm ơn bạn đã cho tôi biết." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cảm ơn bạn đã cho tôi biết." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảm ơn bạn đã cho tôi biết." câu này tiếng anh dịch: Thank you for telling me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login