"Tôi phải cho Vicky một tiếng chuông sau." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi phải cho Vicky một tiếng chuông sau." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi phải cho Vicky một tiếng chuông sau." dịch sang tiếng anh: I must give Vicky a bell later.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login