"Đào tạo sẽ cho phép bạn tìm việc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Đào tạo sẽ cho phép bạn tìm việc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đào tạo sẽ cho phép bạn tìm việc." dịch sang tiếng anh là: Training will enable you to find work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login