"Họ đang lên kế hoạch quảng bá lớn cho loại bột giặt mới của họ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ đang lên kế hoạch quảng bá lớn cho loại bột giặt mới của họ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang lên kế hoạch quảng bá lớn cho loại bột giặt mới của họ." tiếng anh câu này dịch: They're planning a big promotion for their new washing powder.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login