"Các báo cáo là một thời gian rất dài trong thời kỳ mang thai." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các báo cáo là một thời gian rất dài trong thời kỳ mang thai." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các báo cáo là một thời gian rất dài trong thời kỳ mang thai." câu này dịch sang tiếng anh:The report was a very long time in gestation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login