"Lý do nào thúc đẩy bạn đi đến đó?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Lý do nào thúc đẩy bạn đi đến đó?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lý do nào thúc đẩy bạn đi đến đó?" dịch sang tiếng anh là: What reason impelled you to go there?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login