"Không có gì có thể đánh thức sự quan tâm của cô về chủ đề này." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Không có gì có thể đánh thức sự quan tâm của cô về chủ đề này." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có gì có thể đánh thức sự quan tâm của cô về chủ đề này." dịch sang tiếng anh là: Nothing can awake her interest in this subject.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login