"Nó dường như là một công việc vô tận." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nó dường như là một công việc vô tận." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó dường như là một công việc vô tận." dịch câu này sang tiếng anh: It seemed an endless undertaking.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login