"Tôi đã bị sốc bởi hành vi bỉ ổi của cô ấy." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi đã bị sốc bởi hành vi bỉ ổi của cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã bị sốc bởi hành vi bỉ ổi của cô ấy." dịch câu này sang tiếng anh là: I was shocked by her infamous behavior.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login