"Phần mềm mới sẽ được bán thông qua các kênh phân phối hiện có." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Phần mềm mới sẽ được bán thông qua các kênh phân phối hiện có." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phần mềm mới sẽ được bán thông qua các kênh phân phối hiện có." câu này tiếng anh là: The new software will be sold through existing distribution channels .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login