"Ông kêu gọi họ đến New York." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông kêu gọi họ đến New York." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông kêu gọi họ đến New York." câu này dịch sang tiếng anh:He urged that they go to New York.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login