"Bản chất cô là một người rất tình cảm." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bản chất cô là một người rất tình cảm." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bản chất cô là một người rất tình cảm." dịch sang tiếng anh: She was by nature a very affectionate person.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login