"Simon là bạn trai thực sự đầu tiên của cô." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Simon là bạn trai thực sự đầu tiên của cô." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Simon là bạn trai thực sự đầu tiên của cô." dịch câu này sang tiếng anh: Simon was her first real boyfriend.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login