"Mr.Jones được kêu gọi vì một tình cảm" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Mr.Jones được kêu gọi vì một tình cảm" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mr.Jones được kêu gọi vì một tình cảm" câu này tiếng anh là: Mr.Jones was called on for a sentiment
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login