"Nếu bạn phá vỡ điều đó, bạn sẽ có căn cứ trong một tuần - không đùa đâu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nếu bạn phá vỡ điều đó, bạn sẽ có căn cứ trong một tuần - không đùa đâu." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn phá vỡ điều đó, bạn sẽ có căn cứ trong một tuần - không đùa đâu." câu này tiếng anh dịch: If you break that thing, you'll be grounded for a week - no kidding.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login