"Không có backchat của bạn, làm bài tập về nhà của bạn!" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Không có backchat của bạn, làm bài tập về nhà của bạn!" dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có backchat của bạn, làm bài tập về nhà của bạn!" câu này dịch sang tiếng anh là: None of your backchat, do your homework!
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login