"Tôi có nên lấy và mang cho anh ta cả ngày?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi có nên lấy và mang cho anh ta cả ngày?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có nên lấy và mang cho anh ta cả ngày?" dịch câu này sang tiếng anh: Am I supposed to fetch and carry for him all day?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login