"Cô y tá đã rửa vết thương bằng thuốc sát trùng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô y tá đã rửa vết thương bằng thuốc sát trùng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô y tá đã rửa vết thương bằng thuốc sát trùng." dịch câu này sang tiếng anh là: The nurse sponged the wound with an antiseptic.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login