"Tôi không ác cảm với việc đánh nhau với bất kỳ cậu bé nào thách thức tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi không ác cảm với việc đánh nhau với bất kỳ cậu bé nào thách thức tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không ác cảm với việc đánh nhau với bất kỳ cậu bé nào thách thức tôi." câu này dịch sang tiếng anh:I was not averse to fighting with any boy who challenged me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login