"Đó là một bí mật mở rằng anh ta ngoại tình với thư ký của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đó là một bí mật mở rằng anh ta ngoại tình với thư ký của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một bí mật mở rằng anh ta ngoại tình với thư ký của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: It's an open secret that he's having an affair with his secretary.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login