"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó." dịch câu này sang tiếng anh là: We will meet again some day.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login