"Cô ấy chơi nhạc đến mức hoàn hảo." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô ấy chơi nhạc đến mức hoàn hảo." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy chơi nhạc đến mức hoàn hảo." câu này dịch sang tiếng anh:She played the music to perfection.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login