"Sự không hoàn hảo của ngôn ngữ làm cho một số ý tưởng khó diễn đạt." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Sự không hoàn hảo của ngôn ngữ làm cho một số ý tưởng khó diễn đạt." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự không hoàn hảo của ngôn ngữ làm cho một số ý tưởng khó diễn đạt." câu này dịch sang tiếng anh là: The imperfection of language makes some ideas hard to express.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login