"Nước này đã cấm vận tất cả hàng nhập khẩu." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Nước này đã cấm vận tất cả hàng nhập khẩu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước này đã cấm vận tất cả hàng nhập khẩu." tiếng anh dịch: The country has put an embargo on all imports.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login