"Bạn không có hy vọng được chấp nhận." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Bạn không có hy vọng được chấp nhận." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không có hy vọng được chấp nhận." tiếng anh câu này là:You have no hope of being accepted.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login