"Cảnh sát đã tới khu phố, nhưng không tìm thấy bất kỳ nhân chứng nào." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cảnh sát đã tới khu phố, nhưng không tìm thấy bất kỳ nhân chứng nào." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát đã tới khu phố, nhưng không tìm thấy bất kỳ nhân chứng nào." tiếng anh là: Police canvassed the neighborhood, but didn't find any witnesses.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login