"Cơn đau đã trở nên chịu đựng được." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cơn đau đã trở nên chịu đựng được." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơn đau đã trở nên chịu đựng được." tiếng anh câu này là:The pain has become tolerable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login