"Điền vào sổ quỹ tiền mặt một cách cẩn thận và luôn kiểm tra tính toán của bạn." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Điền vào sổ quỹ tiền mặt một cách cẩn thận và luôn kiểm tra tính toán của bạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điền vào sổ quỹ tiền mặt một cách cẩn thận và luôn kiểm tra tính toán của bạn." dịch câu này sang tiếng anh: Fill in the cash book carefully and always check your calculations.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login