"Các nghệ sĩ violin có một encore." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các nghệ sĩ violin có một encore." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nghệ sĩ violin có một encore." dịch sang tiếng anh: The violinist got an encore.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login