"Lệnh kêu gọi các lực lượng vũ trang tăng cường sự cảnh giác của họ." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Lệnh kêu gọi các lực lượng vũ trang tăng cường sự cảnh giác của họ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lệnh kêu gọi các lực lượng vũ trang tăng cường sự cảnh giác của họ." tiếng anh câu này là:The order urged the armed forces to enhance their alertness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login