"Chúng tôi đến Cairo lúc bình minh." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi đến Cairo lúc bình minh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đến Cairo lúc bình minh." tiếng anh câu này dịch: We arrived in Cairo at daybreak.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login