"Bạn có phiền khi đi đón bọn trẻ từ trường không?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bạn có phiền khi đi đón bọn trẻ từ trường không?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có phiền khi đi đón bọn trẻ từ trường không?" dịch câu này sang tiếng anh: Would you mind going to fetch the kids from school?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login