"Đất nước này không thể đáp ứng các khoản thanh toán cho khoản nợ nước ngoài trị giá 80 tỷ USD." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đất nước này không thể đáp ứng các khoản thanh toán cho khoản nợ nước ngoài trị giá 80 tỷ USD." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đất nước này không thể đáp ứng các khoản thanh toán cho khoản nợ nước ngoài trị giá 80 tỷ USD." câu này tiếng anh là: The country cannot meet the payments on its $80 billion foreign debt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login