"Các nhà khoa học từng tin rằng không có sự sống dưới đáy đại dương." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các nhà khoa học từng tin rằng không có sự sống dưới đáy đại dương." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà khoa học từng tin rằng không có sự sống dưới đáy đại dương." dịch sang tiếng anh: Scientists used to believe that there was no life in the depths of the ocean.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login