"Cha cô có một tính khí tồi tệ và cô luôn sợ hãi anh." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cha cô có một tính khí tồi tệ và cô luôn sợ hãi anh." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cha cô có một tính khí tồi tệ và cô luôn sợ hãi anh." tiếng anh dịch: Her father had an awful temper and she was always frightened of him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login