"Tôi nghĩ cô ấy thích tôi hơn. Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ tưởng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi nghĩ cô ấy thích tôi hơn. Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ tưởng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ cô ấy thích tôi hơn. Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ tưởng." dịch câu này sang tiếng anh: I think she rather likes me. But maybe that's just wishful thinking.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.