"Đó là đủ tiền để làm cho chúng tôi cảm thấy an toàn về tài chính." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đó là đủ tiền để làm cho chúng tôi cảm thấy an toàn về tài chính." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là đủ tiền để làm cho chúng tôi cảm thấy an toàn về tài chính." dịch câu này sang tiếng anh là: It was enough money to make us feel financially secure .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login