"Ông bao vây thẩm phán để tỏ lòng thương xót." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông bao vây thẩm phán để tỏ lòng thương xót." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông bao vây thẩm phán để tỏ lòng thương xót." câu này tiếng anh dịch: He besought the judge to show mercy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login