"Đó là một cuộc tranh giành điên rồ khi cố gắng chuẩn bị mọi thứ kịp thời." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Đó là một cuộc tranh giành điên rồ khi cố gắng chuẩn bị mọi thứ kịp thời." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một cuộc tranh giành điên rồ khi cố gắng chuẩn bị mọi thứ kịp thời." tiếng anh câu này là:It was a mad scramble trying to get things ready in time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login