"Ngay bây giờ tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn một con số trên sân bóng, khoảng năm mươi đô la." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ngay bây giờ tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn một con số trên sân bóng, khoảng năm mươi đô la." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngay bây giờ tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn một con số trên sân bóng, khoảng năm mươi đô la." câu này tiếng anh là: Right now I can only give you a ballpark figure, about fifty dollars.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login