"Đây là một sự lãng phí hoàn toàn thời gian." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đây là một sự lãng phí hoàn toàn thời gian." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một sự lãng phí hoàn toàn thời gian." dịch câu này sang tiếng anh là: This is a complete waste of time .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login