"Các máy bay đã bay bốn phía." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các máy bay đã bay bốn phía." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các máy bay đã bay bốn phía." câu này dịch sang tiếng anh:The planes were flying four abreast.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login