"Các thông tin sẽ được coi là bí mật tuyệt đối." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Các thông tin sẽ được coi là bí mật tuyệt đối." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thông tin sẽ được coi là bí mật tuyệt đối." câu này dịch sang tiếng anh là: The information will be regarded as strictly confidential.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login