"Người nông dân tiết kiệm hiếm khi, nuông chiều bản thân với những món ăn ngon." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Người nông dân tiết kiệm hiếm khi, nuông chiều bản thân với những món ăn ngon." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người nông dân tiết kiệm hiếm khi, nuông chiều bản thân với những món ăn ngon." tiếng anh là: The thrifty farmer seldom, if ever, indulged himself with good food.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login