"Đây là những lời tiên tri." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đây là những lời tiên tri." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là những lời tiên tri." dịch sang tiếng anh: These were prophetic words.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login