"Tôi phải thú nhận rằng tôi không đến thăm bố mẹ thường xuyên như tôi nên làm." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi phải thú nhận rằng tôi không đến thăm bố mẹ thường xuyên như tôi nên làm." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi phải thú nhận rằng tôi không đến thăm bố mẹ thường xuyên như tôi nên làm." dịch câu này sang tiếng anh là: I must confess I don't visit my parents as often as I should.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.