"Bạn có chắc chắn rằng bạn chuyển tiếp thư của tôi kịp thời?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn có chắc chắn rằng bạn chuyển tiếp thư của tôi kịp thời?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có chắc chắn rằng bạn chuyển tiếp thư của tôi kịp thời?" câu này dịch sang tiếng anh:Would you make sure that you forward my mail promptly?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login