"Đôi tai của con chó văng lên vì âm thanh nhẹ nhàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đôi tai của con chó văng lên vì âm thanh nhẹ nhàng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi tai của con chó văng lên vì âm thanh nhẹ nhàng." tiếng anh là: The dog's ears pricked up at the soft sound.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login