"Cả Matt và Julie đều không nói gì." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cả Matt và Julie đều không nói gì." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cả Matt và Julie đều không nói gì." tiếng anh dịch: Neither Matt nor Julie said anything.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login