"Anh ta nhắm đến việc làm hài lòng ngay cả khi điều đó có nghĩa là đưa các nguyên tắc của anh ta vào kho lạnh." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Anh ta nhắm đến việc làm hài lòng ngay cả khi điều đó có nghĩa là đưa các nguyên tắc của anh ta vào kho lạnh." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta nhắm đến việc làm hài lòng ngay cả khi điều đó có nghĩa là đưa các nguyên tắc của anh ta vào kho lạnh." dịch sang tiếng anh là: He aims to please even if it means putting his principles in cold storage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login